در حال بارگزاری ...
دسته بندی محصولات
  بستن
  60,000 تومان
  افزودن به لیست علاقه مندی ها
  مقایسه

  رنگ روغن تک رنگ پ ب او 37 میل

  شناسه محصول: 01021-08
  شناسه محصول: 01021-08
  دسته بندی: پ ب او
  لطفا قبل از خرید و اطلاع از قیمت و موجودی این محصول، با کارشناسان فروش تماس بگیرید
  فروشنده: چارسو
  دسترسی: در انبار
  60,000 تومان
  ادامه مطلب
  امتیاز محصول

  محصولات مرتبط

  • محصولات
  • نظرات کاربران
  • پرسش و پاسخ
  آیتمنام محصولکد رنگحجمرنگقیمت
  رنگ روغن پ ب او 37 میل Ivory White کد 65
  کد رنگ :
  65
  حجم :
  37 میل
  ( Ivory White ( 65  
  60,000 تخفیف
  تعداد
  رنگ روغن پ ب او 37 میل Bright Yellow کد 31
  کد رنگ :
  31
  حجم :
  37 میل
  ( Bright Yellow ( 31  
  60,000 تخفیف
  تعداد
  رنگ روغن پ ب او 37 میل Cadmium Yellow Hue کد 01
  کد رنگ :
  01
  حجم :
  37 میل
  ( Cadmium Yellow Hue ( 01  
  60,000 تخفیف
  تعداد
  رنگ روغن پ ب او 37 میل Primary Cadmium Yellow Hue کد 02
  کد رنگ :
  02
  حجم :
  37 میل
  ( Primary Cadmium Yellow Hue ( 02  
  60,000 تخفیف
  تعداد
  رنگ روغن پ ب او 37 میل Aureolin کد 49
  کد رنگ :
  49
  حجم :
  37 میل
  ( Aureolin ( 49  
  60,000 تخفیف
  تعداد
  رنگ روغن پ ب او 37 میل Dark Cadmium Yellow Hue کد 03
  کد رنگ :
  03
  حجم :
  37 میل
  ( Dark Cadmium Yellow Hue ( 03  
  60,000 تخفیف
  تعداد
  رنگ روغن پ ب او 37 میل Cadmium Orange Hue کد 04
  کد رنگ :
  04
  حجم :
  37 میل
  ( Cadmium Orange Hue ( 04  
  60,000 تخفیف
  تعداد
  رنگ روغن پ ب او 37 میل Vivid Orange کد 35
  کد رنگ :
  35
  حجم :
  37 میل
  ( Vivid Orange ( 35  
  60,000 تخفیف
  تعداد
  رنگ روغن پ ب او 37 میل Vivid Red کد 36
  کد رنگ :
  36
  حجم :
  37 میل
  ( Vivid Red ( 36  
  60,000 تخفیف
  تعداد
  رنگ روغن پ ب او 37 میل Cadmium Light Red Hue کد 05
  کد رنگ :
  05
  حجم :
  37 میل
  ( Cadmium Light Red Hue ( 05  
  60,000 تخفیف
  تعداد
  رنگ روغن پ ب او 37 میل Cadmium Dark Red Hue کد 06
  کد رنگ :
  06
  حجم :
  37 میل
  ( Cadmium Dark Red Hue ( 06  
  60,000 تخفیف
  تعداد
  رنگ روغن پ ب او 37 میل Dioxacine Purple کد 09
  کد رنگ :
  09
  حجم :
  37 میل
  ( Dioxacine Purple ( 09  
  60,000 تخفیف
  تعداد
  رنگ روغن پ ب او 37 میل Prussian Blue کد 10
  کد رنگ :
  10
  حجم :
  37 میل
  ( Prussian Blue ( 10  
  60,000 تخفیف
  تعداد
  رنگ روغن پ ب او 37 میل Steel Blue کد 47
  کد رنگ :
  47
  حجم :
  37 میل
  ( Steel Blue ( 47  
  60,000 تخفیف
  تعداد
  رنگ روغن پ ب او 37 میل Ultramarine Blue کد 14
  کد رنگ :
  14
  حجم :
  37 میل
  ( Ultramarine Blue ( 14  
  60,000 تخفیف
  تعداد
  رنگ روغن پ ب او 37 میل Primary Phthalo Blue کد 11
  کد رنگ :
  11
  حجم :
  37 میل
  ( Primary Phthalo Blue ( 11  
  60,000 تخفیف
  تعداد
  رنگ روغن پ ب او 37 میل Bright Blue کد 33
  کد رنگ :
  33
  حجم :
  37 میل
  ( Bright Blue ( 33  
  60,000 تخفیف
  تعداد
  رنگ روغن پ ب او 37 میل Bright Green کد 34
  کد رنگ :
  34
  حجم :
  37 میل
  ( Bright Green ( 34  
  60,000 تخفیف
  تعداد
  رنگ روغن پ ب او 37 میل English Light Green کد 15
  کد رنگ :
  15
  حجم :
  37 میل
  ( English Light Green ( 15  
  60,000 تخفیف
  تعداد
  رنگ روغن پ ب او 37 میل Cadmium Green Hue کد 16
  کد رنگ :
  16
  حجم :
  37 میل
  ( Cadmium Green Hue ( 16  
  60,000 تخفیف
  تعداد
  رنگ روغن پ ب او 37 میل Phthalocyanine Emerald کد 18
  کد رنگ :
  18
  حجم :
  37 میل
  ( Phthalocyanine Emerald ( 18  
  60,000 تخفیف
  تعداد
  رنگ روغن پ ب او 37 میل Sap Green کد 17
  کد رنگ :
  17
  حجم :
  37 میل
  ( Sap Green ( 17  
  60,000 تخفیف
  تعداد
  رنگ روغن پ ب او 37 میل Earth Green کد 44
  کد رنگ :
  44
  حجم :
  37 میل
  ( Earth Green ( 44  
  60,000 تخفیف
  تعداد
  رنگ روغن پ ب او 37 میل Chartreuse Yellow کد 52
  کد رنگ :
  52
  حجم :
  37 میل
  ( Chartreuse Yellow ( 52  
  60,000 تخفیف
  تعداد
  رنگ روغن پ ب او 37 میل Yellow Ochre کد 20
  کد رنگ :
  20
  حجم :
  37 میل
  ( Yellow Ochre ( 20  
  60,000 تخفیف
  تعداد
  رنگ روغن پ ب او 37 میل Stil De Grain کد 53
  کد رنگ :
  53
  حجم :
  37 میل
  ( Stil De Grain ( 53  
  60,000 تخفیف
  تعداد
  رنگ روغن پ ب او 37 میل Venetian Yellow Orange کد 41
  کد رنگ :
  41
  حجم :
  37 میل
  ( Venetian Yellow Orange ( 41  
  60,000 تخفیف
  تعداد
  رنگ روغن پ ب او 37 میل Raw Sienna کد 21
  کد رنگ :
  21
  حجم :
  37 میل
  ( Raw Sienna ( 21  
  60,000 تخفیف
  تعداد
  رنگ روغن پ ب او 37 میل Red Ochre کد 42
  کد رنگ :
  42
  حجم :
  37 میل
  ( Red Ochre ( 42  
  60,000 تخفیف
  تعداد
  رنگ روغن پ ب او 37 میل Burnt Sienna کد 22
  کد رنگ :
  22
  حجم :
  37 میل
  ( Burnt Sienna ( 22  
  60,000 تخفیف
  تعداد
  رنگ روغن پ ب او 37 میل Van Dyck Brown کد 30
  کد رنگ :
  30
  حجم :
  37 میل
  ( Van Dyck Brown ( 30  
  60,000 تخفیف
  تعداد
  رنگ روغن پ ب او 37 میل Raw Umber کد 29
  کد رنگ :
  29
  حجم :
  37 میل
  ( Raw Umber ( 29  
  60,000 تخفیف
  تعداد
  رنگ روغن پ ب او 37 میل Burnt Umber کد 23
  کد رنگ :
  23
  حجم :
  37 میل
  ( Burnt Umber ( 23  
  60,000 تخفیف
  تعداد
  رنگ روغن پ ب او 37 میل Payne's Grey کد 45
  کد رنگ :
  45
  حجم :
  37 میل
  ( Payne's Grey ( 45  
  60,000 تخفیف
  تعداد
  رنگ روغن پ ب او 37 میل Neutral Grey کد 48
  کد رنگ :
  48
  حجم :
  37 میل
  ( Neutral Grey ( 48  
  60,000 تخفیف
  تعداد
  رنگ روغن پ ب او 37 میل Ivory Black Hue کد 24
  کد رنگ :
  24
  حجم :
  37 میل
  ( Ivory Black Hue ( 24  
  60,000 تخفیف
  تعداد
  رنگ روغن پ ب او 37 میل Vivid White کد 40
  کد رنگ :
  40
  حجم :
  37 میل
  ( Vivid White ( 40  
  60,000 تخفیف
  تعداد
  رنگ روغن پ ب او 37 میل Silver کد 58
  کد رنگ :
  58
  حجم :
  37 میل
  ( Silver ( 58  
  60,000 تخفیف
  تعداد
  رنگ روغن پ ب او 37 میل Magenta کد 07
  کد رنگ :
  07
  حجم :
  37 میل
  ( Magenta ( 07  
  60,000 تخفیف
  تعداد
  رنگ روغن پ ب او 37 میل Madder Carmine کد 08
  کد رنگ :
  08
  حجم :
  37 میل
  ( Madder Carmine ( 08  
  60,000 تخفیف
  تعداد
  رنگ روغن پ ب او 37 میل Cerulean Blue کد 13
  کد رنگ :
  13
  حجم :
  37 میل
  ( Cerulean Blue ( 13  
  60,000 تخفیف
  تعداد
  رنگ روغن پ ب او 37 میل Cobalt Blue کد 12
  کد رنگ :
  12
  حجم :
  37 میل
  ( Cobalt Blue ( 12  
  60,000 تخفیف
  تعداد
  رنگ روغن پ ب او 37 میل Zinc White کد 46
  کد رنگ :
  46
  حجم :
  37 میل
  ( Zinc White ( 46  
  60,000 تخفیف
  تعداد
  رنگ روغن پ ب او 37 میل Titanium White کد 25
  کد رنگ :
  25
  حجم :
  37 میل
  ( Titanium White ( 25  
  60,000 تخفیف
  تعداد
  رنگ روغن پ ب او 37 میل Crimson کد 43
  کد رنگ :
  43
  حجم :
  37 میل
  ( Crimson ( 43  
  60,000 تخفیف
  تعداد
  افزودن به لیست علاقه مندی ها
  کد رنگ :
  65
  حجم :
  37 میل
  ( Ivory White ( 65  
  60,000 تومان
  1450000
  افزودن به لیست علاقه مندی ها
  کد رنگ :
  31
  حجم :
  37 میل
  ( Bright Yellow ( 31  
  60,000 تومان
  1450000
  افزودن به لیست علاقه مندی ها
  کد رنگ :
  01
  حجم :
  37 میل
  ( Cadmium Yellow Hue ( 01  
  60,000 تومان
  1450000
  افزودن به لیست علاقه مندی ها
  کد رنگ :
  02
  حجم :
  37 میل
  ( Primary Cadmium Yellow Hue ( 02  
  60,000 تومان
  1450000
  افزودن به لیست علاقه مندی ها
  کد رنگ :
  49
  حجم :
  37 میل
  ( Aureolin ( 49  
  60,000 تومان
  1450000
  افزودن به لیست علاقه مندی ها
  کد رنگ :
  03
  حجم :
  37 میل
  ( Dark Cadmium Yellow Hue ( 03  
  60,000 تومان
  1450000
  افزودن به لیست علاقه مندی ها
  کد رنگ :
  04
  حجم :
  37 میل
  ( Cadmium Orange Hue ( 04  
  60,000 تومان
  1450000
  افزودن به لیست علاقه مندی ها
  کد رنگ :
  35
  حجم :
  37 میل
  ( Vivid Orange ( 35  
  60,000 تومان
  1450000
  افزودن به لیست علاقه مندی ها
  کد رنگ :
  36
  حجم :
  37 میل
  ( Vivid Red ( 36  
  60,000 تومان
  1450000
  افزودن به لیست علاقه مندی ها
  کد رنگ :
  05
  حجم :
  37 میل
  ( Cadmium Light Red Hue ( 05  
  60,000 تومان
  1450000
  افزودن به لیست علاقه مندی ها
  کد رنگ :
  06
  حجم :
  37 میل
  ( Cadmium Dark Red Hue ( 06  
  60,000 تومان
  1450000
  افزودن به لیست علاقه مندی ها
  کد رنگ :
  09
  حجم :
  37 میل
  ( Dioxacine Purple ( 09  
  60,000 تومان
  1450000
  افزودن به لیست علاقه مندی ها
  کد رنگ :
  10
  حجم :
  37 میل
  ( Prussian Blue ( 10  
  60,000 تومان
  1450000
  افزودن به لیست علاقه مندی ها
  کد رنگ :
  47
  حجم :
  37 میل
  ( Steel Blue ( 47  
  60,000 تومان
  1450000
  افزودن به لیست علاقه مندی ها
  کد رنگ :
  14
  حجم :
  37 میل
  ( Ultramarine Blue ( 14  
  60,000 تومان
  1450000
  افزودن به لیست علاقه مندی ها
  کد رنگ :
  11
  حجم :
  37 میل
  ( Primary Phthalo Blue ( 11  
  60,000 تومان
  1450000
  افزودن به لیست علاقه مندی ها
  کد رنگ :
  33
  حجم :
  37 میل
  ( Bright Blue ( 33  
  60,000 تومان
  1450000
  افزودن به لیست علاقه مندی ها
  کد رنگ :
  34
  حجم :
  37 میل
  ( Bright Green ( 34  
  60,000 تومان
  1450000
  افزودن به لیست علاقه مندی ها
  کد رنگ :
  15
  حجم :
  37 میل
  ( English Light Green ( 15  
  60,000 تومان
  1450000
  افزودن به لیست علاقه مندی ها
  کد رنگ :
  16
  حجم :
  37 میل
  ( Cadmium Green Hue ( 16  
  60,000 تومان
  1450000
  افزودن به لیست علاقه مندی ها
  کد رنگ :
  18
  حجم :
  37 میل
  ( Phthalocyanine Emerald ( 18  
  60,000 تومان
  1450000
  افزودن به لیست علاقه مندی ها
  کد رنگ :
  17
  حجم :
  37 میل
  ( Sap Green ( 17  
  60,000 تومان
  1450000
  افزودن به لیست علاقه مندی ها
  کد رنگ :
  44
  حجم :
  37 میل
  ( Earth Green ( 44  
  60,000 تومان
  1450000
  افزودن به لیست علاقه مندی ها
  کد رنگ :
  52
  حجم :
  37 میل
  ( Chartreuse Yellow ( 52  
  60,000 تومان
  1450000
  افزودن به لیست علاقه مندی ها
  کد رنگ :
  20
  حجم :
  37 میل
  ( Yellow Ochre ( 20  
  60,000 تومان
  1450000
  افزودن به لیست علاقه مندی ها
  کد رنگ :
  53
  حجم :
  37 میل
  ( Stil De Grain ( 53  
  60,000 تومان
  1450000
  افزودن به لیست علاقه مندی ها
  کد رنگ :
  41
  حجم :
  37 میل
  ( Venetian Yellow Orange ( 41  
  60,000 تومان
  1450000
  افزودن به لیست علاقه مندی ها
  کد رنگ :
  21
  حجم :
  37 میل
  ( Raw Sienna ( 21  
  60,000 تومان
  1450000
  افزودن به لیست علاقه مندی ها
  کد رنگ :
  42
  حجم :
  37 میل
  ( Red Ochre ( 42  
  60,000 تومان
  1450000
  افزودن به لیست علاقه مندی ها
  کد رنگ :
  22
  حجم :
  37 میل
  ( Burnt Sienna ( 22  
  60,000 تومان
  1450000
  افزودن به لیست علاقه مندی ها
  کد رنگ :
  30
  حجم :
  37 میل
  ( Van Dyck Brown ( 30  
  60,000 تومان
  1450000
  افزودن به لیست علاقه مندی ها
  کد رنگ :
  29
  حجم :
  37 میل
  ( Raw Umber ( 29  
  60,000 تومان
  1450000
  افزودن به لیست علاقه مندی ها
  کد رنگ :
  23
  حجم :
  37 میل
  ( Burnt Umber ( 23  
  60,000 تومان
  1450000
  افزودن به لیست علاقه مندی ها
  کد رنگ :
  45
  حجم :
  37 میل
  ( Payne's Grey ( 45  
  60,000 تومان
  1450000
  افزودن به لیست علاقه مندی ها
  کد رنگ :
  48
  حجم :
  37 میل
  ( Neutral Grey ( 48  
  60,000 تومان
  1450000
  افزودن به لیست علاقه مندی ها
  کد رنگ :
  24
  حجم :
  37 میل
  ( Ivory Black Hue ( 24  
  60,000 تومان
  1450000
  افزودن به لیست علاقه مندی ها
  کد رنگ :
  40
  حجم :
  37 میل
  ( Vivid White ( 40  
  60,000 تومان
  1450000
  افزودن به لیست علاقه مندی ها
  کد رنگ :
  58
  حجم :
  37 میل
  ( Silver ( 58  
  60,000 تومان
  1450000
  افزودن به لیست علاقه مندی ها
  کد رنگ :
  07
  حجم :
  37 میل
  ( Magenta ( 07  
  60,000 تومان
  1450000
  افزودن به لیست علاقه مندی ها
  کد رنگ :
  08
  حجم :
  37 میل
  ( Madder Carmine ( 08  
  60,000 تومان
  1450000
  افزودن به لیست علاقه مندی ها
  کد رنگ :
  13
  حجم :
  37 میل
  ( Cerulean Blue ( 13  
  60,000 تومان
  1450000
  افزودن به لیست علاقه مندی ها
  کد رنگ :
  12
  حجم :
  37 میل
  ( Cobalt Blue ( 12  
  60,000 تومان
  1450000
  افزودن به لیست علاقه مندی ها
  کد رنگ :
  46
  حجم :
  37 میل
  ( Zinc White ( 46  
  60,000 تومان
  1450000
  افزودن به لیست علاقه مندی ها
  کد رنگ :
  25
  حجم :
  37 میل
  ( Titanium White ( 25  
  60,000 تومان
  1450000
  افزودن به لیست علاقه مندی ها
  کد رنگ :
  43
  حجم :
  37 میل
  ( Crimson ( 43  
  60,000 تومان
  1450000

  افزودن پرسش جدید
  با انتخاب دکمه "ثبت پرسش" موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در اعلام می‌کنم.
  اطلاع به من در زمان : موجود شدن
  0 سبد
  بیشتر
  دسته ها
  جستجو
  پروفایل
  تماس
  دسته بندی ها
  رنگ و مدیوم
  طراحی
  قلمو و پالت
  کاغذ و مقوا
  بوم و سه پایه
  مجسمه سازی
  هنرهای تزئینی
  معماری و مهندسی
  برند